(1)
Иваненко, А. И. Феномен позднесоветского мистицизма. gum 2022, 21, 120-129.